Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2

Chceš vyhrát rohlík?

Dobrý den, Vážený kolego, Milá kolegyně,

Dovolujeme si Vám oznámit, že Prvočíselná rada na podnět Rohlíkové rady za spolupráce s Houskovou radou a Bagetovou radou a pod dohledem Střediska pro kontrolu šíření pečiva letos prostřednictvím neoficiálních zástupců fakult MFF UK a FJFI ČVUT prvním rokem pořádá oficiální soutěž o nejlepší Meme. Pravidla jsou následující:

 1. Meme musí být originální. V případě prokázání nepůvodnosti následuje okamžitá diskvalifikace!

 2. Meme nesmí být vulgární. Memes obsahující nevhodná slova, obrázky či odkazy na nevkusný obsah projdou vhodnou úpravou prostřednictvím členů odborné komise. Výjimkou tohoto pravidla jsou narážky na přednášku Fyzika sexu.

 3. Tématika musí souviset alespoň vzdáleně s PNOCí či s jakoukoli další s ní příbuznou akcí. Za vzdálenou souvislost je považováno i zahrnutí osob spojovaných s těmito akcemi.

 4. Každé meme bude na základě své vtipnosti, korektnosti, pravdivosti, srozumitelnosti a poučnosti ohodnoceno celými body na škále 0–10. Toto hodnocení ještě není definitivní, nýbrž je ovlivněno následujícími dodatečnými pravidly:

 • Meme zmiňující Faktoriála v negativním smyslu bude ztrestáno strhnutím jednoho bonusového nulu přesahujícího bodu. Tomu meme, které tímto způsobem zmiňuje Evžena, budou strhnuty tři takové body.
 • Meme, po jehož zhlédnutí některý člen poroty prohraje Hru, bude za tento čin penalizováno strhnutím tří nulu přesahujících bodů.
 • Užití formátu GIF bude oceněno zdvojnásobením dosavadního počtu bodů.
 • K dosavadnímu hodnocení bude přičten bonus ve výši dolní celé části logaritmu počtu lidí, které na základě příslušného meme bude schopen alespoň jeden člen poroty samostatně identifikovat.
 • Meme, které jakýmkoli způsobem napadá či uráží Nukleonovou radu, bude ohodnoceno třemi kladnými bonusovými body.
 • Meme, jehož ohodnocení se po uplatnění všech výše zmíněných dodatečných pravidel bude lišit od ohodnocení všech zbývajících memes o více než pět bodů, bude za svou přílišnou kontroverznost bez diskuze ohodnoceno nulou.
 • V případě rovnosti bodů dvou memes o umístění rozhoduje pocitové rozlišení obrázku
Kontrolou došlých memes a jejich spravedlivým hodnocením se bude zabývat pečlivě vybraná odborná komise tvořená školenými odborníky na tento obor. Konečné vyhodnocení a vyhlášení vítěze bude společně s předáním hodnotných cen provedeno na KNOCi 2017 dne 2.11.2017 na Gymnáziu Botičská.

Upozorňujeme, že této soutěže se smí zúčastnit pouze amatéři!

Vlastní memes můžete posílat na adresu ksedlacek.prvociselna.rada@gmail.com nebo osobně doručovat do schránky B806 či A1415 na Koleji 17. listopadu.

Těšíme se na Vaše příspěvky k soutěži,

Vaše

Prvočíselná rada

Seznam účastníků

narvi je sem

Seznam memů

← ANO, to je odkaz!
(to nahoře)

2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0