Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2

Příběh další přednáškové noci

Aby čtenář získal základní představu o PNOC-Universu trocha historie. Faktoriál pořádá první Přednáškovou noc 24. června 2013. Přednášková noc se poprvé a naposledy koná ze všedního dne na všední (konkrétně út->st). Akce je malá, účastní se jí lehce přes 42 účastníků, všichni, s výjimkou 2 přednášejících, jsou aktuálními studenty Gymnázia Botičská. PNOC má na GYBOTě budoucnost. KNOC 2013 je průlomová, přicházejí další mimoústavní účastníci, a dění se přesouvá z přízemí do podkroví, kde se trvale zabydluje. Účast přibližně 70 účastníků vysílá jasný signál. Přednáškové noci budou masivnější a lépe připravené. „Well, there must be…“ Faktoriál a Tereza Bautkinová (rekordmanka v počtu vytvořených plakátů pnoc (4)) sami na organizaci již nestačí. Je založena Prvočíselná rada. Do rady jsou přizváni 4 schopní přednášející. A aby byla rada prvočíselná, na soupisku byl dopsán i nějaký Kvant.

PNOC14 poprvé do Prahy přilákala i Dominika Krasulu. Akci si chválil, ostatní si chválili jeho. Nikoho ještě nenapadlo k čemu strašlivému se schyluje. Po úspěšném odmaturování Alberta Damašky došlo k první výměně v PR. V radě jej vystřídala Sára Rosecká (tehdy ještě nebyla v ŠMF). KNOC14 proběhla až nečekaně klidně. Poprvé se čerpalo finančních prostředků z nějakého pochybného grantu a opět se překonaly předchozí čísla. Takový ten klid před bouří. Až na Popcornovu (též znám jako Puf) první účast. Bouře přišla v prosinci. Dominik se rozhodl ukrást přednáškovou noc a odvézt si ji i nás (Prvočíselnou radu) s sebou, domů, na Ukrajinu, do Krnova! Člověk by si řekl: „co ho to napadlo? vždyť tam ani nedojede…“ Dojel. Nutno podotknout že Mezipřednáškovou noc, první ze Slezských přednáškových nocí, zorganizoval dobře, z PR se mu však podařilo dotáhnout pouze Sáru. Všechny zprávy o napadení medvědem nebo klekánicí byli úspěšně utajeny. Dosud se jedná o jedinou pnoc, které se Faktoriál nezúčastnil (pozn. redakce na jeho obranu: Krnov je více Polsko než cokoli jiného, a kdo umře v Polsku umře i doopravdy). Toto je příběh první další přednáškové noci.

Následovalo nejsmutnější období v historii pnocí. Loučení. Originální generace členů Prvočíselné rady (5 členů maturujících ve šk. roce 2014/15) v čele s Faktoriálem a s Kvantem v pozadí radu opouštělo s PNOCí15 (5 členů rady, 5 rohů loga, 5 indícií v jeho lemu, 5. přednášková noc…). Akce se vydařila natolik, že drží rekord v počtu přednášek. Poprvé se odehrála bez „speciálního hosta.“ PNOC15 byla výjimečná i propracovaností traileru (následně se z něj vyklubal film) a videoanotacemi (již nebylo na ně dosud navázáno, (není jejich chyba – pozn. redakce)). Prvočíselná rada, po opuštění 6 členů, neměla snadnou úlohu a to napodobit předchozí čísla. Hanka a její družina to nějak uhrála a počet přednášek byl srovnatelný s počtem z PNOCi15. V lednu se konala NP-Noc, která byla úspěšně zorganizována opět v Krnově. Údajně se po cestě nikdo neztratil.

Co se na NP-noci jen proslýchalo se stalo skutečností. Ron z Brna plánoval vlastní akci, hlásal, že bude úplně jiná. No v jádru to byla jen další přednášková noc. Nazval ji BrNOC a používal Faktoriála jako mentora. Faktoriál dokonce během březnové akce prohlásil „Nevím jestli se nekoukám do zrcadla, achjo tak mladý už nebudu“ (při pohledu na Ronovo rozhazování rukou a křičení „Já už nechci organizovat, nechte mě na pokoji“ při řešení každého problému co vyvstal). Jaroška, obrovská budova v samém centru Šalingradu, pojala všechny účastníky co přišli, ale přesto to ani zdaleka nestačilo, aby se BrNOC16 dotáhla na čísla z PNOCi15 či KNOCi15. Pozorování potvrdila milé předpoklady, že skupiny účastníků všech nocí nejsou totožné ale ani disjunktní. Konec příběhu.

--Faktoriál

2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0