Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2

Číslování přednáškových nocí

Praha 7. června 2015 – Jedním z nečekaných bodů dnešního zasedání Prvočíselné Rady a Rady Starších bylo konečné řešení otázky číslování „téměř libovolný přednáškový přívlastek“-nocí, neb až do teď bylo několik oficiálních číslování, ve kterých se vyznal akorát Faktoriál, což nebylo příliš uživatelsky přívětivé.


Číslování přednáškových nocí

Abych čtenáře seznámil s celou situací, uvádím v Tabulce 1 přehled všech možných číslování.

Tabulka1

Jak je možné vidět z výše uvedené tabulky, mohla být kupříkladu Přednášková noc 2015 označena v pořadí jako 6. 5. i 3, což je přinejmenším zavádějící. Prvním z řešení, které dnes padlo, bylo číslovat všechny akce podle topologického očíslování vrcholů v grafu, který by vznik tak, že do kořene stromu takto utvořeného by byla vložena PNOC 2013 a každá hladina by vyjadřovala jeden akademický rok, v případě nového derivátu pnoci by nová větev byla navázána na PNOC v předešlém akademickém roce a všechny další ročníky té konkrétní odnože by byly potomky prvního výskytu derivátu. Výsledný graf, který je stromem, by vypadal společně s nadcházejícím akademickým rokem asi takto:

Nesrozumitelný diagram

Tento návrh se ovšem setkal mezi členy Prvočíselné Rady i Rady Starších s nepochopením, což přikládám neznalosti pojmů jako topologické očíslování vrcholů a misinterpretaci termínů strom či graf. Druhý návrh, který byl předložen studenti Vysokého učení technického v Praze fakulty elektrotechnické a Karlovy univerzity matematicko-fyzikální fakulty a který byl následně jednohlasně přijat všemi přítomnými. Výše zmínění studenti z Rady Starších navrhli pro číslování akcí tohoto druhu zavést uspořádanou dvojici (x, i), kde x je množina identifikátorů jednotlivých nocí a i je množina přirozených čísel, která je v některých případech rozšířena o nulu. Přehled všech identifikátorů x a množin, do které náleží příslušné i uvádí následující tabulka:

Tabulka2

Zde je na místě poznamenat, že v pořadí první Konferenční Noc skutečně nese číslo 0. Za toto poměrně avantgardní číslování vděčíme ing. Šafaříkovi, který si přál, aby první Konferenční noc byla ta, na kterou byl vypsán grant. Dále nutno podotknout, že identifikátor s byl [M-Z]P-Noc přiřazen z geografických důvodů, neb se koná ve Slezském Krnově.

Tabulka3

Tabulka4
Prvočíselná Rada a Rada Starších, coby koordinátoři všech akcí odvozených od Přednáškové noci pro oblast Kupy galaxií v Panně, rozhodli, že jak BrNoci pořádané v Brně, tak [M-Z]P-Noci pořádané v Krnově se musí výše zmíněného číslování bezpodmínečně držet.

--Kvant


2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0