Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2

Tato konferenční noc byla přelomová! Jedná se o první akci, která nebyla organizována originální generací. Přesto se znamenitě vyvedla
Nová generace organizátorů byla zvolena do nového světa, do světa plného konkurence. Tato akce byla 7. uskutečněná přednášková noc na území České republiky. Organizátoři se dostali k silně zavedené akci, s tradicí, četným a náročným publikem a museli se vyrovnat s možná až přehnanými nároky Faktoriála.
Dobu internetových spamů vystřídala doba střízlivosti. Nová rada upustila od novinek, videoanotací a příspěvků do Žbluňku. Akce se opět zúčastnilo ostře více účastníků než 130, bylo odpřednášeno 32 přednášek a zúčastnil se i speciální host tentokráte Kpt. Bc. Milan Macháček, vrchní komisař Krajské ředitelství města Prahy s tématem „Mravnostní trestná činnost dle věkových kategorií ve spojení s prvkem násilí a dobrovolnosti.“

2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0