Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2

Dnes definitivně padla možnost na provedení vícedenní Přednáškové noci 2015. Tím pádem dvoudenní Přednášková noc bude končit již druhý den, a to v sobotu 20.6. Čas ukončení bude ještě předmětem diskuzí, ale předpokládáme cca poledne. Tato informace nám umožnila opět pokročit v přípravách.

2-dní PNOCi se sice nedočkáme, ale přesto její délka bude rekordní, a to o celou půl hodinu. Začátek programu bude 19.6. od 16.00. Od 18.00 se můžeme těšit na vystoupení speciálního erudovaného hosta. Speciální host opravdu bude. Otázkou zůstává jen kdo, a o čem bude mluvit. Podrobnosti budou upřesněny co nejrychleji poté, co se je dozvíme. Před hostem se můžeme těšit na více úvodních přednášek než bylo obvyklé, dokonce i ve více paralelních liniích. To, co bude následovat po přednášce hosta, bude záležet na přihlášených přednáškách.

Vyhrazený čas nemusí být dostatečný pro uskutečnění všech přihlášených přednášek. Pokusíme se všechny zařadit, ale nemusí se to podařit. Klíč pro zařazení diskurzu do programu je následující: přednost mají středoškoláci před vysokoškoláky, bude brán zřetel na počet přihlášených přednášek od jednoho jedince (každý bude přednášet, může se však stát, že ne všechny, nejdříve v případě potřeby nebude mít nikdo 3 přednášky, poté ani 2). (Jiné) nejasnosti budou řešeny improvizací. Ale doufáme, že prostor na přednášení bude dostatečně nafukovací. Vše se nechá řešit. Má-li někdo dotaz nebo přání, nechť se ozve.

Nejrevolučnější nápad z dílny PR je zavedení videoanotací. Jedná se o dobrovolnou iniciativu přednášejících. Anotace od nynějška nebudou pouze psané, ale budete mít možnost si udělat obrázek o plánované přednášce i na základě projevu autora. V našem případě se bude jednat o video umístěné na YouTube. Video si natáčí sám autor a posílá jej na zpracování našemu Markovi. Video by mělo obsahovat věcné informace o přednášce. Doporučená délka je cca 40s. Pokud ovšem máte strach že svojí přednášku nestihnete, můžete si její půlku odbít už zde. Video by mělo býti reprezentativního charakteru a nemělo by pohoršovat. Video uložte na cloudové úložiště a Markovi na email pošlete odkaz. Videa budou okamžitě po zpracování dostupná na YouTube. Mějte na paměti, že ideální odeslání odkazu je do Ne 14.6. Ovšem čím dříve, tím lépe.

Letos bude odlišně zařizováno potravinové zásobování akce. Vaše kuchařské mistrovství by mohlo pomoci. Přineste buchty, perník, nebo nějaké jídlo, za vše budeme rádi. Pokud chcete výrazněji pomoci s nakrmením účastníků, prosím ozvěte se potravinové koordinárce Han­ce.

Závěrem si dovolím u takto revolučního tématu poznamenat, že se dnes Jan Šulc pokusil o puč. Na útržek ze záznamu z rokování PR malým písmem poznamenal, že, mimo jiné, byl Faktoriál vyloučen z rady. Naštěstí se na machinaci přišlo. Honzu čeká disciplinární řízení a pochvala za vyloučení Jiřího Kubíka, zastánce antifaktoriálství, z Rady.

Tak co těšíte se?

Faktoriál

2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0