Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2


Mnozí z nás žili poslední roky v blažené netečnosti, bez obav z budoucnosti. Prostě se jen účastnili a o organizaci se nezajímali. Nebo se o organizaci zajímali tím způsobem, že se zajímali o orgy – mluvili spolu, psali si, setkávali se. Rozhodně se zajímala o budoucnost akce jen drtivá menšina. Proč to vytahuju? Jak víme, Faktoriál oznámil, stejně jako zbytek originální generace (vyjma Alberta Damašky, kterého stejný osud potkal již loni, a Sáry Rosecké či Jan Šulce, kteří jsou ještě mladí), po maturitě organizuje (PNOC 2015) naposledy. Faktoriál je tváří přednáškových nocí a (co do inovací) nejaktivnější organizátor. Vyvstává otázka, zda ho někdo dokáže nahradit, zda ho chce někdo nahradit a kdo by to případně byl.


Faktoriál založil tradici přednáškových nocí a výrazně se zasloužil, že jejich poselství přetrvalo první roky života. Je základním pilířem -NOCí, šiřitelem pokroku, hlavně však mostem mezi GYBOTem a zbytkem světa – aktivisté z Čech (ŠMF, FYKOS, ARACHNE a další) i Asie (mj. Krnov, Přerov, Bučovice, Vladivostok). Řídí propagaci, spravuje harmonogram, je první kontaktní osobou. Je historicky 1. předsedou Prvočíselné rady.


Pomalu jeho úlohu mostu se světem přebírá Sára Rosecká (M&M, Fykos, ŠMF, LMFS). Jenže dnes již je propagace mimo GYBOT založena hlavně na Lokálních šiřitelích (viz. níže), a role spojovatele není příliš zapotřebí. To znamená, že o drtivou část osobní propagace a nátlaku se postarají již zasloužilí účastníci, př: Fanda Zajíc – Otec Nymburských účastníků, Dominik Krasula přivádí lidi z Čech i Asie. Někdy jezdí celé komunity: př. Přerovská (cca 5ks). Vizi propojení komunit navíc by do budoucna měla naplňovat celá rada, ne jednotlivci. Je snaha, aby byli v kontaktu s účastníky, bavili se s nimi o PNOCi, či jezdili na soustředění nebo se účastnili jiných aktivit.


Důležitý faktor pro letošní výběr nových organizátorů a pro dočasné zvýšení počtu členů rady ze 7 na 11 byl, aby měl Faktoriál šanci je ukovat k obrazu svému. Všichni vybraní organizátoři jsou bez zkušeností s podobnými akcemi a jsou stále trochu mladší, tj. můžou se nechat nasměrovat „správným“ směrem. Během svého soužití s Koryfejem PR by se měli naučit co nejvíce o organizování akce, dostat se do kontaktu se světem a naučit se mít mysl otevřenou pro nové nápady a TROLL. Otázkou zůstává, nakolik jsou kujní.


Prvočíselná rada má v tento moment 11 členů. 5 maturuje a odchází. 6 zůstává. A poslední volné místo po PNOC15 zaplní někdo nový. I když to tak na první pohled nevypadá, ve hře o veleváženého předsedu PR, tvář budoucích akcí, přichází do úvahy celkem 8 variant.


Jestli a jak někdo naváže na Kubovu roli na poli PNOCí komunity ukáže však až čas. Jisté je, že bude mít nástupce na pozici předsedy PR. Pro informaci jeho úkolem je zajistit správnou vnitro orgánovou chemii a komunikaci, zodpovídá za uskutečnění akce, výběr speciálního hosta. Hlavně však zastupuje PR při jednáních s vedením GYBOTu.


Samozřejmě o novém předsedovi PR by měla rozhodnout rada po odchodu originální generace, ale Faktoriál je Faktoriál a nejspíše rozhodne on sám, a řekne, že s tímto rozhodnutím rada souhlasí, a ta to bude muset respektovat.

  1. hráč, který nás napadne je samozřejmě Faktoriál. To by na něj sedělo. Jmenovat se svým nástupcem. Pravdou však je, že sám tvrdí, že odchází. Prý by se rád s nadhledem kochal, jak jeho dítko chodí bez pomoci. MY, co ho známe, se však obáváme, že nikdy nepřestane prudit.
  2. možností, kterou musíme zvážit v případě, že rozhodnutí bude záviset pouze na Faktoriálovi, je skutečnost opravdové otevřenosti Koryfeje k celosvětovému šíření fenoménu. Mohlo by se stát, že předsedou Prvočíselné rady se stane někdo z venčí, kdo postupem času převede PNOC z GYBOTu do světa. Mohlo by se jednat například o Dominika Krasulu (zakladatele konkurenční NOCI: Knight Night) nebo o Františka Zajíce (nejznámějšího účastníka), nebo dokonce o Karla Sedláčka, zkušeného organizátora všech možných význačných akcí (jeho osobě se budeme zvlášť věnovat v připravovaném článku). Přesto, že to zní jako správný troll, nejedná se o příliš pravděpodobné řešení, a to i v měřítkách Faktoriála. Například toto řešení by přineslo nestálost a vnitřní rozepře, rozepře s původními i stávajícími organizátory a GYBOTem. Odpověď ukáže až čas. (Možností oproštění od GYBOTu se možná Žbluňk bude věnovat v nějakém budoucím článku.)
  3. Jak již bylo řečeno, na poli celosvětové propagace přichází na řadu i Sára Rosecká. Organizátorka, která již 1× spoluorganizovala. Má zkušenosti z matfyzích soustředění (M&M, Fykos, ŠMF, LMFS), stejnou aprobací trpí i Faktoriál. Vytvořila se k ní i vědecká přezdívka, a to „Radon Lady“. Vše sedí. Až na jeden problém a to skutečnost že se nachází ve věku rozdílové generace mezi Originální a tou druhou. Problém, který se zde vyskytuje, je fakt, že by mohla organizovat pouze až 2 akce jako předsedkyně PR. To by mohlo mít negativní vliv na plynulost vývoje -NOCí. O jak důležitý faktor pro Faktoriála se jedná, se můžeme nechat jen překvapit.
  4. Organizátor, který nemá příliš vysokou pravděpodobnost účasti ve finále o předsedu PR, je služebně nejstarší a nejzkušenější (po zbytku originální generace) Jan Šulc. Klobouk dolů před jeho prezentačními dovednostmi, v tomto ohledu patří k nejlepším, ale jako spolehlivý organizátor se moc neosvědčil. V PR radě zastává roli vrchního zapisovatele, na -NOCích vrchního registrátora u vstupu. Se svou rolí je spokojený. Navíc podle vlastních slov nejraději organizuje s popelníčkem a z registrace je to ven nejblíže.
  5. Stejně jako následují, tak i Anička Chaloupecká zatím žádnou -NOC neorganizovala. A čeká ji tvrdá zkouška. Otázkou je jak a jestli stínový organizátoři vydrží tlak vytvořený účastníky a ostatními členy PR. Anička, chytrá, nenápadná dívka, čekající na svou příležitost, může jen překvapit a probít se na vrchol oblíbenosti. Podle propozic se však nejspíše vydá cestou šedé eminence. Podle dosavadních zkušeností je spolehlivá a má výrazný hlas. I díky ní bude na PNOCi 2015 panovat řád a disciplína. Její budoucnost v PR je více než otevřená.
  6. Osoba, která se nezdráhá vyhledávat nové kolektivy a společnosti je Hanka Ondrková. Duševní dvojče Aničky. Ta až tak nenápadná není. Už má v přátelích i Popcorna, i když ho vlastně ani nezná (ostatně kdo ano). Geek holka se zájmem o vědu a zábavu, je dostatečně průbojná, aby znala již několik ŠMFáků, včetně Mistra nakloněné roviny Fanyho nebo Jirky Setničky, autora těchto webových stránek. Má zkušenost z epické http://vlajkova.cz a aktivně se zapojuje do dění okolo PNOCi. Například se stala klapkou při natáčení traileru a chudák musela vytrpět Faktoriálovi repliky. To je plus. Ale bude ji to stačit na křeslo předsedy PR? Kdo ví?
  7. Pepa Kučera. Trojnásobný účastník PNOCí i zkušený přednášející. Patří mezi nově přijaté „stínové organizátory“. Miluje velké kolektivy. Hudebník. V žádné kapele jej však nechtějí, i když se jedná o slušného kytaristu. Často paří a nepije čaj (Barbar! pozn. redakce). Je taky šílený. Problém při volbě Předsedy Prvočíselné rady je, že si jej nikdo nevšimne kvůli porostu hlavy. Všichni se akorát budou ptát, co dělá to křoví v místnosti. Hraje mu do karet fakt, že patří mezi ty aktivnější orgy.
  8. Verča Valachová je trojnásobná účastnice PNOCí. Zatím nepřednášela, ale v budoucnu to jistě změní. Vstup do rady jí již hrozil po PNOCi 2014. Má za sebou mnoho aktivit ve prospěch rady, zejména pak pořízení video rozhovorů během PNOCi 2014. Patří k výrazným mladým tvářím PNOCi i díky tomu, že se zná s Fandou i jinými ŠMFáky, a oni znají i ji! Proč by příští předseda Prvočíselné rady nemohl být holka?


Kdo se nakonec stane novým předsedou PR, se dozvíme, podle neoficiálních informací, až 19. 6. na Přednáškové noci 2015. Jestli někdo na Faktoriála naváže, popřípadě jak, ukáže až čas…


Faktoriál

2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0