Přednášková noc
Přednášková noc

Konferenční noc 2019

Gymnázium Botičská, Praha 2

Když jste zavítali do této sekce poprvé, tak vás jsem přivedla zvědavost. Pokud po několikáté, světe div se, Vás jsem přivedla opět zvědavost. Co to je Žbluňk a co se zde můžu dozvědět?

Žbluňk je skromný bulvární plátek zkoumající širší souvislosti i detailní pitvání dění okolo Přednáškové noci. Můžete se zde setkat s rozhovory, vizemi, Faktrolliálem a vážnými články.

Jedinečné na tomto plátku je, že může přispívat kdokoli a skoro cokoli. Pokud chcete přispět nebojte se ozvat (jakub.dvorak@gybot.cz).

S Přáním publicistických úspěchů a nezapomenutelného počtení

Faktoriál.

2018 | Made by Jirka Setnička | Icons by Icons8 licenced CC BY-ND 3.0